“Magiczne Ogrody Krakowa” to projekt internetowy prezentujący krakowskie ogólnodostępne ogrody. 

Autorką projektu jest Joanna Zajączkowska

 
Przedsięwzięcie było realizowane ze środków pochodzących ze “Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami” (2021).