“Niezwykłe Ogrody Krakowa” to projekt internetowy mający na celu prezentację  krakowskich ogrodów- historycznych, zabytkowych oraz współczesnych. Otwartych dla zwiedzających jak i tych tajemniczych, mniej dostępnych. 

Autorką projektu jest Joanna Zajączkowska, dziennikarka z Krakowa. 

 
Przedsięwzięcie jest realizowane ze środków pochodzących ze “Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami”.