Ogrody Kieszonkowe

Ogród Kieszonkowy

W każdej z 18 dzielnic Krakowa można natrafić na ogrody kieszonkowe zwane także Ogrodami Krakowian.
To ogólnodostępne niewielkie tereny zieleni usytuowane w bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Ideą ogrodów kieszonkowych jest to aby każdy mieszkaniec dużego miasta miał w odległości 5-15 minut spaceru od swojego domu ogólnodostępny teren zielony. Celem tworzenia Ogrodów Krakowian jest zwiększenie bioróżnorodności, promocja zdrowego stylu życia oraz zachęcanie mieszkańców do integracji. 

W tych miejscach całe rodziny spędzają wolny czas, tutaj organizowane są sąsiedzkie pikniki czy inne inicjatywy społeczne. 

Kraków ma obecnie ponad 34 ogrodów kieszonkowych. Część z nich powstała m. in. na miejscu dawnych nieużytków, zaniedbanych latami terenów. 

Pierwszy park kieszonkowy w Krakowie pojawił się w 2016 r. Zagospodarowanie takich niedużych fragmentów miejskiej przestrzeni na potrzeby mieszkańców i tworzenie tam enklaw roślinności wpływa pozytywnie na mikroklimat i poprawia komfort życia w mieście.

Każdy Ogród Krakowian ma własny temat przewodni, często determinowany lokalizacją. Wokół tego motywu zbudowany jest cały projekt ogrodu począwszy od nasadzeń, układu alejek po elementy małej architektury. W przestrzeni takich mini-parków mogą znajdować się m. in. obiekty pełniące funkcje edukacyjne, służące do relaksu, uprawiania sportu czy zabawy. 

W Krakowie funkcjonuje m. in. Ogród Literacki, Ogród Matematyczny, Ogród Malwowy, Ogród Ptasi, Ogród Motyli. Projekt Ogrody Krakowian realizowany jest ze środków budżetu miasta przez Zarząd Zieleni Miejskiej.