OGRÓD PROFESORSKI

Położony kilkaset metrów od Rynku Głównego Ogród Profesorski stanowi dzisiaj wyjątkowy zakątek zieleni w samym centrum Krakowa.
Atrakcją Ogrodu są nowoczesne instalacje edukacyjne- interaktywne modele pięciu przyrządów naukowych, które nawiązują do różnych okresów w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o ogrodzie profesorskim pojawiły się w zapiskach uniwersyteckich z 1467 r. W przeszłości zielony teren położony między uczelnianymi budynkami był dwukrotnie większy niż obecnie. Znajdował się tam ogród i sad, hodowano tam też drób. Żywność z ogrodu trafiała na stoły profesorów w refektarzu Collegium Maius. Wiadomo też, że ogród służył wykładowcom do odpoczynku.Pod koniec XVIII w., wraz z wyprowadzką profesorów z z Collegium Maius- w związku z reformą krakowskiej uczelni- ogród zaczął ulegać stopniowej degradacji. Z czasem stał się miejscem składowania materiałów budowlanych. Dopiero pod koniec XIX wieku, Zakład Botaniki UJ ponownie zagospodarował ten teren i założył tam hodowlę ok. 300 gatunków roślin.W 1908 r., w związku z budową Collegium Witkowskiego powierzchnia ogrodu uległa zmniejszeniu. Dawna enklawa zieleni została ponownie wykorzystana jako zaplecze prac remontowych uczelni.

REWITALIZACJA

W latach 2008-2010 została przeprowadzona rewitalizacja Ogrodu Profesorskiego z funduszy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

12 maja 2010 r. nastąpiło oficjalne otwarcie odnowionego Ogrodu Profesorskiego dla zwiedzających i tym samym rozpoczął się nowy etap w długoletniej historii tego obiektu.

ZAKĄTEK ZIELENI W CENTRUM KRAKOWA

Położony kilkaset metrów od Rynku Głównego Ogród Profesorski stanowi dzisiaj wyjątkowy zakątek zieleni w samym centrum Krakowa.

Spacerując brukowanymi alejkami zwiedzający mogą podziwiać różnorodną roślinność Ogrodu.

Atrakcją Ogrodu są nowoczesne instalacje edukacyjne- interaktywne modele pięciu przyrządów naukowych, które nawiązują do różnych okresów w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przykładowo, zegar słoneczny nawiązuje do złotego okresu Akademii Krakowskiej (XV i XVI wiek), z kolei półkule magdeburskie symbolizują epokę oświecenia.

Oprócz tego w Ogrodzie znajdują się też m.in. klatka meteorologiczna oraz specjalny licznik do pomiaru promieniowania kosmicznego.Aranżację ogrodu dopełniają trzy kamienne rzeźby z XIX wieku, które przedstawiają profesorów ubranych w togi i birety.

Przy bramie wejściowej do Ogrodu od strony ul. Jagiellońskiej 17 znajdują się dwie kamienne rzeźby halabardników.

Wejście do Ogrodu: ul. Jagiellońska 17

Ogród jest ogólnodostępny w określonych miesiącach roku.